Luna ve znameních

10.03.2009 08:45

Pokračování článku Dětské horoskopy.

Luna v Beranu

Potřebuji činnost, dobrodružství, smích, cestování, optimismus, hravost, stimulaci, přímost, soutěživost, nadšení, být první, hledat výzvu.
Cítím, že mě mají rádi, když mi poskytnou prostor, jednají se mnou otevřeně, dovolí mi cítit se jedinečným.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde je hodně činností a podnětů.
Slabá místa mám v netrpělivosti, impulsivitě, tvrdohlavosti, sobeckosti.

Děti s Lunou v Beranu velmi brzo projeví svoji odvahu, ctižádost a touhu být první.

Děti projevují vůdčí schopnosti a rády riskují. Snadno se začnou nudit, rychle se nadchnou, ale nadšení jim dlouho nevydrží. Potřebují časté změny denního programu. Rychle si osvojí samostatnost a chtějí rozhodovat o sobě sami (často uslyšíte ,,já sám“). Objevuje se sklon k tvrdohlavosti a prosazení si svého. Je dobré nastavit hranice, protože v negativním pólu se toto dítě může stát dirigentem celé rodiny.

Jsou krajně nezávislé, samostatné, netrpělivé, bojují za svá práva, zejména když je ohrožena jejich svoboda. Snadno vzplanou hněvem, rozčiluje je, když se situací nemohou nic dělat.Tento hněv se vytratí stejně rychle jak vzplál. Mají sklon k náhlým citovým výbuchům, proto se mají naučit porozumět svým pocitům a projevovat je pozitivním způsobem. Když jsou děti rozrušené trpí bolestmi hlavy, neklidem a nespavostí.

Potřebují dostatek fyzické aktivity a pobytu na čerstvém vzduchu.

Dítě je potřeba učit, že každý čin má své následky, a že ostatní mohou být mnohem citlivější než jsou ony samy.

Dítě maminku vnímá jako silnou osobnost, odvážnou, samostatnou, aktivní a činorodou. Zde se objevuje silný vliv matky, proto je důležité respektovat individualitu dítěte a zároveň nastavit pevné hranice. Potlačené děti vnímají maminku jako matku generála, která je řídila a omezovala.

Luna v Býku

Potřebuji stabilitu, pohodlí, dobré jídlo, finanční zabezpečení, doteky, lásku, odpočinek, mírnost, konzervatismus.
Cítím, že mě mají rádi, když mi poskytují praktickou pomoc, jednají se mnou otevřeně, objímají mě a mazlí se se mnou, zabezpečí mi fyzické pohodlí a dostatek jídla.
Cítím se nejlépe v prostředí, které je bezpečné, smyslové, fyzicky pohodlné a vyhovující.
Slabá místa mám v lenosti, nestřídmosti, tvrdohlavosti, lakomosti.

Děti s Lunou v Býku jsou klidné, jejich city jsou stabilní, zaměřené přes prožívání smyslů. Kladně reagují na zkušenosti, které zahrnují fyzické smysly. Potřebují obejmutí, mazlení, pohodlí, dobré jídlo, oblečení, pocit bezpečí, příjemné a pohodlné prostředí. Nemají rády změny a těžko se vzdávají svých věcí ( často uslyšíte ,,to je moje“). Proto je dobré děti vždy připravit s předstihem na změnu. Nemají rády změnu denního režimu.

Drobné nepříjemnosti dítě bude odbývat pokrčenými rameny, protože je vyrovnané. Nicméně, když se skutečně cítí nepříjemně, může se objevit problém s přeháněním v jídle. Lunu v Býku přitahují peníze a brzy se projeví schopnost je hromadit, protože jim to dává pocit bezpečí, že nebudou strádat.

Když jsou překročeny meze jeho trpělivosti, bude dítě bojovat na život a na smrt. Jen tak lehce se nerozlobí, ale když jsou mu chvatně vnucovány změny, může projevit krajní tvrdohlavost a nepoddajnost.

Dítě maminku vnímá jako starostlivou, praktickou, spolehlivou a pečující. Rozená vychovatelka, která dává dítěti skutečný pocit jistoty.
Nebezpečím je, aby maminka svou starostlivou péčí dítě ,,nedusila“.

Luna v Blížencích

Potřebuji společenský život, intelektuální činnost, interaktivní vztahy, všestrannost, lehkost, mentální stimulaci, hovornost, informace.
Cítím, že mě máte rádi, když uznáváte moje názory, inteligenci a vtip, dáváte mi pozornost, komunikujete se mnou, zodpovídáte moje otázky a dáváte mi volnost.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde je neustále dostatek mentální stimulace, kde se najednou děje více věcí, které jsou vysoce společenské.
Slabá místa mám v náladovosti, přelétavosti, povrchnosti.

Dítě s Lunou v Blížencích miluje rozmanitost a už v prvních měsících života se může snadno rozptylovat. Bude mít širokou škálu zájmů a jeho nálady se budou rychle měnit. Jak poroste, bude se cítit nesvé v silně emocionálních situacích, pokud si je nebude schopno racionálně vysvětlit anebo vyjádřit slovy.

Nejvyšší potřeby se zde točí kolem rozmanitosti a stálé duševní aktivity. Pro Lunu v Blížencích se důslednost rovná nudě. Tyto děti potřebují být stále v pohybu a měli byste jim opatřit spoustu hraček, na kterých se mohou vozit. Cítí ohromnou potřebu kontaktu, společnosti, která je povzbuzuje k časnému rozvinutí komunikačních dovedností. Neustále od těchto dětí, uslyšíte proč? Jsou neskutečně zvídavé a touží po informacích. A připravte se na velké telefonní účty.

Dítě maminku vnímá jako intelektuálku, která má široké obzory a znalosti, je komunikačně zdatná a v neustálém pohybu. Dítě si bude rádo povídat s maminkou. Zde bude vztah mezi matkou a dítětem spíše kamarádský.

Luna v Raku

Potřebuji  bezpečí, pohodlí, hojnost jídla, humor, péči, důvěrnost, domov, pochopení, ochranu.
Cítím, že mě mají rádi, když mám oblíbené jídlo, když se se mnou mazlí a dávají mi pocit bezpečí.
Cítím se nejlépe v prostředí, které je útulné a klidné, a cítím se v bezpečí, když mám kolem sebe důvěrně známé věci.
Slabá místa mám v citové závislosti, dětinskosti, přecitlivosti.

Dítě s Lunou v Raku je velice citlivé a je silně svázáno s matkou, domovem a rodinou. Tyto děti nechtějí vidět maminku, jak jde někam bez nich. Úsloví ,,drží se máminy sukně “ bylo vymyšleno pro děti s Lunou v Raku. Děti nejsou rády samy.

Jak tyto děti rostou, mohou pociťovat silnou potřebu pečovat o druhé. Budou mít mnoho ,,dětí” v podobě plyšáků, zvířátek, panenek a mladších dětí. Jsou velmi ohleduplní a starostliví k druhým, inklinují k mladším dětem a často se stávají starostlivou chůvou na pískovišti, ve školce a v rodině. Jejich citlivá povaha zaregistruje všechny emoce nejen maminky a pokud bude vnímat, že maminka se trápí, bude ji utěšovat a nebo se bude trápit s ní. Nebezpečím je ,,nepřestřižená” pupeční šnura, oidipovský syndrom, kdy se dítě emocionálně neodpojí od matky a tím vnitřně nedozraje.

Dítě maminku vnímá jako ideální, citlivou, starostlivou, milující a pečující. Lepší už být ani nemůže, což může způsobit problém u chlapců, kteří v dospělosti budou hledat stejně ideální partnerku a žádná žena nebude dosahovat ideálu své matky. Tady hodně záleží na maminkách, aby své děti především chlapce ony sami emocionálně propustily. Nevyčítaly jejich touhu se emocionálně vzdálit, která nastává při vstupu do školky, do 1.třídy a pak kolem 12 roku, ale podporovat je a ujišťovat je, že vaše láska pořád trvá, i když odejdou do světa.

Luna ve Lvu

Potřebuji tvořivost, hravost, ušlechtilost, loajalitu, vznešenost, úctu, lásku, pozornost a pochvalu.
Cítím, že mě mají rádi, když mi věnují vyjímečnou pozornost a poskytnou zpětnou vazbu, když oceňují mé tvůrčí úsilí a hrají si se mnou.
Cítím se nejlépe v prostředí, které je vkusné, velkolepé, kde se mohu prosadit.
Slabá místa mám pýcha, sobeckost a dominance. 

Dítě s Lunou ve Lvu touží po pozornosti druhých a bude-li to nutné, často k tomu, aby jí dosáhlo, využije velice dramatických prostředků. Dítě je velmi srdečné a oslňující, když ho budete zahrnovat láskou, cítí se chtěné a důležité. I úplně maličcí měsíční Lvi mají schopnost stát se středem pozornosti dospělých a tato úžasná schopnost s věkem roste. Chtějí obdiv, potlesk, ocenění, pocit výjimečnosti, proto je ideální dramatický kroužek. Odmalička mohou projevovat svou vrozenou královskou povahu tím, že všechny komandují.

U dětí s Lunou ve Lvu často pozorujeme přímo královskou lenost a lásku k přepychu. Také z nich sálá zvláštní vřelá síla, které se jen těžko odolává. Neumí si říct o pomoc, protože by se cítili slabí a neschopní.

Dítě maminku vnímá jako silnou a oslnivou osobnost, která je středem pozornosti a vše prožívá dramaticky. Může zde nastat soupeření s matkou. Dítě vnímá silnou vůli matky a snaží se, především dcery, své matce vyrovnat, být stejně oslnivá, jak vidí svou matku. Maminky by si měly dát pozor, aby si skrze své dítě s Lunou ve Lvu, nerealizovaly své nesplněné sny.

Luna v Panně

Potřebuji  být analytický, zaměřený na detail, skromný, dokonalý, užitečný, prospěšný, přesný, laskavý, rozumný.
Cítím, že mě mají rádi, když si všímají mé výkonnosti, oceňují mou šikovnost a schopnost proniknout do problému, když o mě pečují v době nemoci, dávají mi zdravé jídlo, když má můj den pravidelný řád.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde jsou věci na svém místě, kde převládá pravidelný řád, když jsem čistý a upravený, když mají věci smysl.
Slabá místa mám ve velké kritičnosti, strohosti a uzavřenosti projevovat své potřeby a city, abych nebylo na obtíž.

Děti s Lunou v Panně jsou tak ukázněné, že působí jak malí dospělí. Potřebují řád, pořádek a mít o všem přehled, nemají rády nečekané změny. Jsou to velcí mudrci a rády zůstávají v přítomnosti dospělých, protože tam se mohou dozvědět zajímavé novinky. Jsou opatrné a úzkostlivě pečlivé, můžou být přehnaně pořádkumilovní (pokud Luna bude poškozena mají se pořádku učit). Luna v Panně si stanovuje vysoké požadavky a neméně očekává od ostatních. I když touha po dokonalosti není sama o sobě špatná, může uvrhnout dítě do pochybností o sobě samém a poraženeckých pocitů, pokud vynaložené úsilí nevede k žádaným výsledkům. Je potřeba dítě učit, že každý dělá chyby včetně něho, a že dokonalost je relativní. Jinak to vede k velké kritičnosti k sobě a k druhým.

Děti mají potlačené potřeby a city, nesmím nic chtít, abych nebylo na obtíž. Proto je pro dítě těžké zviditelnit své potřeby, neumějí prožívat radost a bezstarostnost. Snaží se být od malinka užiteční, rády pomáhají a starají se o druhé. Jen pokud jsou nemocní, potřebují pečlivou péči. Někdy děti utíkají do nemocí právě proto, aby dostaly lásku, péči a pozornost, protože jinak si o ni neumějí říct. 

Dítě maminku vnímá jako dokonalou, pečlivou, přehnaně úzkostlivou, vybíravou a náročnou bytost. Příliš dbající na správnou výživu, zdraví a správnost svého konání. Maminka chce být dokonalou matkou a jakékoli selhání prožívá velmi silně. Takové nároky vnímá dítě a snaží se od sebe totéž očekávat. Děti s Lunou v Panně se většinou rodí do rodin kde je více dětí, kde je malý věkový rozestup mezi sourozencem nebo kde je maminka hodně časově zaneprázdněná a dítě se jí snaží pomáhat a nepřidělávat starosti. Dospěje dříve než ostatní děti.

Luna ve Vahách

Potřebuji  harmonii, umění, půvab, spravedlnost, rovnováhu, společenskost, intelektuálnost, zpětnou vazbu, mírnost a diplomacii.
Cítím, že mě mají rádi, když mě uznávají pro můj společenský takt, respektují můj úsudek, oceňují pro mou spravedlnost, věnují mi soustředěnou pozornost.
Cítím se nejlépe v prostředí plné harmonie a krásy, elegance a blahobytu, se smyslem pro vyváženost.
Mám slabá místa nerozhodnost, ovlivnitelnost, zavděčování se, marnivost, povrchnost.

Dítě s Lunou ve Vahách potřebuje klidné prostředí a musí cítit, že je tak dobré (nebo lepší) jako ostatní. Díky tomuto požadavku tyto děti někdy raději stráví spoustu času tím, že se srovnávají s druhými, místo aby si stanovily cíle pro svůj vlastní rozvoj. Často se mohou cítit méněcenné, protože mají po všech stránkách velikou potřebu dokonalosti a rovnováhy.

Děti s Lunou ve Vahách jsou zosobněný půvab, laskaví, ohleduplní a srdeční. Potřebují společnost, snadno se přátelí a potřebují se líbit. Negativní emoce okamžitě potlačují, protože nesnášejí rozepře, hádky a neharmonické prostředí. Raději popřou své požadavky, jen aby byla zachována harmonie. Objevuje se sklon k velké přizpůsobivosti, díky které si zajistí lásku a přijetí.

Dítě se má naučit projevit své potřeby a názory, i když druzí s ním nebudou souhlasit. Bojí se, že nebude milováno, když projeví samo sebe a raději přijme názor druhého. Tím se stává hodně ovlivnitelné. Někdy se objevuje velká důvěřivost až naivita. Luna ve Vahách nemá nečestné úmysly a proto je ani neočekává od druhých. To bohužel druzí můžou využít. Jsou velmi citliví na spravedlnost.

Dítě maminku vnímá jako harmonickou, romantickou, pohodou, přizpůsobivou, společenskou a půvabnou. Dítě má pocit, že když se chová laskavě a hezky ve společnosti, dostává nejen od maminky uznání a lásku. Pozor na přílišné dbaní na vzhled a oblečení, aby časem dítě nehodnotilo druhé podle toho jak vypadají.

Luna ve Štíru

Potřebuji  náruživost, oddanost, city, hloubku, bezpečí, intimnost, vnímavost, autoritu, moc.
Cítím, že mě mají rádi, když si váží mé hluboké vnímavosti, dají mi čas, abych mohl začít důvěřovat, vidí ve mně nádhernou bytost, nenutí mě komunikovat verbálně, dokud nejsem připraven mluvit.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde hloubka mého citu ostatním nevadí, kde respektují mé city, i když jim nerozumějí, kde mohu projevovat své emoce.
Slabá místa mám ovládání, destrukce, manipulace s druhými, skryté úmysly, žárlivost.

Dítě s Lunou ve Štíru je hluboce vnímavé a jeho city jsou velmi intenzivní. Proto je pro ně často obtížné otevřeně své pocity vyjádřit. Rodiče se musí naučit pozorovat na svém dítěti jemné odstíny změn, aby se ujistili, co jej trápí. Potřebuje také svá tajemství a měla by se mu ponechat spousta soukromí.

V raném dětství je dítě ohromně citlivé i na jemné podněty. Rodiče by měli být ostražití a měli by dítěti poskytnout útěchu a konejšivou péči. Tyto děti se potřebují naučit, že hluboké city, které prožívají, jsou v pořádku. Když se tomu nenaučí, hrozí nebezpečí, že se ve snaze zamaskovat nebo potlačit svoji přirozenou citlivost, stanou citově chladnými. Pokud je dítě zraněno, nikdy na to nezapomene a objevuje se i touha po pomstě. Takové pocity je těžké přijmout jako svou součást. 

Dítě maminku vnímá jako velmi silnou osobnost, s intenzivním prožíváním, s velkou mocí. Dítě se může obávat síly své matky, pokud matka chce dítě manipulovat a ovládat. Pak se u dítěte objevují negativní pocity vůči matce, ale přesto je zde silný vztah mezi dítětem a matkou se sklonem k závislosti na matce. Dítě se může v dospělosti těžko odpoutávat od matky. 

V pozitivním dítě maminku vnímá jako duchovně vyspělou, která má za sebou velkou proměnu, díky prožitým krizím.

Luna ve Střelci

Potřebuji svobodu, učení, dobrodružství, smích, cestování, optimismus, hravost, poctivost.
Cítím, že mě mají rádi, když mi svobodně dovolí se toulat, uznávají mě pro mou moudrost, hrají si se mnou, smějí se se mnou, berou mě na nová místa.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde se učí, kde mě neomezují, kde je zábava, kde mohu postupovat kupředu, vyvíjet se.
Slabá místa mám nestřídmost, nespolehlivost, netrpělivost.

Děti s Lunou ve Střelci se radují od prvního okamžiku a jsou rozenými optimisty. Očekávají, že všechno dobře dopadne a tato radost je nakažlivá. Projevují se otevřeně a nic neskrývají. Děti touží po svobodě pohybu a zkoumání okolí. Budou velmi nespokojené pokud jim budete omezovat prostor jejich pobytu. V postýlce a v ohrádce nevydrží. Dítě miluje humor, zábavu, hry, rádo vypráví příběhy a rádo se učí nové věci. Touha po poznání pravdy bude toto dítě povzbuzovat ke spoustě otázek. Děti jsou citlivé na pravdu, křivé obvinění či nějaká nespravedlnost dítě velmi zasáhne. Bude za pravdu bojovat, a to i v případě, že se nebude týkat jeho osoby. Jsou mu blízké filozofické, duchovní a křesťanské nauky. Vážné věci se dítě bude snažit zlehčovat. Dítě se bude rádo toulat a v dospělosti ho bude lákat i cizina. 

Dítě maminku vnímá jako veselou, vzdělanou, moudrou a duchovně založenou. Chová se spíše kamarádsky k dítěti. V negativním dítě může vnímat nespolehlivost.  

Luna v Kozorohu

Potřebuji  být užitečný, tvrdý, ctižádostivý, pilný, systematický, realistický, tvořivý, disciplinovaný, musím se ovládat.
Cítím, že mě mají rádi, když mě uznávají a chválí za moje úspěchy, když se o mé city starají praktickým způsobem, když mi jasně vysvětlí pravidla, kterými se mám řídit.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde nalézám stabilitu a kde mohu být výkonný a tvořivý.
Slabá místa mám v uzavřenosti, přísnosti, tvrdosti, chladnosti.

Dítě s Lunou v Kozorohu je klidné a potřebuje jistotu, pravidelný režim a důsledné chování. Dítě je hodně uzavřené a vystupuje chladně. Má problémy projevovat své emoce a má se právě proto učit otevřenosti. Dá se říci, že dítě je mudrcem, je velmi spolehlivé a poslušné. Působí vždy vyzrálejším dojmem. Přirozeností je pro dítě zodpovědnost a kontrola, které podřizuje vše. Proto omezuje svou spontánnost a hravost. Bude chtít být užitečné a tím si zajišťovat ocenění. Dítěti nebude dělat problém být i samo. Dítě je citlivé na pocit viny, stačí maličké pochybení a dítě si na sebe vztáhne pocit selhání. Je ctižádostivé a brzy samostatné, má na sebe vysoké nároky a neumí si odpouštět své chyby. Díky tomu má sklon k úzkostem, ale nedokáže si říci o pohlazení ze strachu, že bude odmítnuto. Proto by se rodiče měli snažit, aby dítě vědomě učili říci si o pohlazení, mazlení a o podporu. Nečekejte až se za vámi dítě přijde pomazlit, nedočkali byste se. Chybou je myslet si, že vaše dítě mazlení nepotřebuje.

Dítě vnímá matku jako člověka, který stanovuje přísná pravidla chování. Maminka představuje kontrolu, organizaci, řád a vytrvalost. Dítě vnímá určitou odměřenost a chladnost chování k sobě. Je citlivé na úzkosti své maminky, která jim může často propadat z přemíry zodpovědnosti. Je důležité se uvolnit a ukázat svou spontánnost a hravost. Projev lásky, pohlazení a ocenění je pro dítě s Lunou v Kozorohu tím největším darem. Dítě začne více důvěřovat svým pocitům a více se otevře i ostatním.

Luna ve Vodnáři

Potřebuji jedinečnost, objektivitu, nestrannost, svobodu, upřímnost, znalosti, přátelství, vzdor, vzpouru.
Cítím, že mě mají rádi, když oceňují můj intelekt, uznávají moji jedinečnost, respektují moji nekonvenčnost, jednájí s mnou jako s mimořádnou osobou.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde můžu být tak neobvyklý, jak chci, kde nekritizují mé záliby a druzí jsou přátelští.
Slabá místa mám  chladnost, netrpělivost, rebelství, odpor. 

Dítě s Lunou ve Vodnáři může působit jako z jiného světa. Děti již v útlém věku působí, jako by se chtěly distancovat od emocionálního projevu a mohou se zdát mimořádně vzdálené obvyklým dětským požadavkům. Je důležité, abyste jedinečnou osobnost tohoto dítěte uznávali a dali jí co jí patří, jinak se může projevit sklon k totálnímu citovému chladu. Dítě je naprogramováno tak, aby ctilo svobodu nadevše, takže může být velmi nervózní a rozčilené, cítí-li se omezováno. Proto nemá rádo řád a pravidla, jeho režim bude každý den jiný, má sklony k nespavosti a je pro něj důležité často měnit prostředí. Jako miminko bude mít jiné potřeby než ostatní děti. Málo spánku a když bude často plakat, stačí s ním změnit jen prostředí. Potřebuje neustále nové podněty.

Dítě je hodně přátelské a bude se dobře cítit mezi lidmi, naopak nemá rado samotu. Vyhledává jedinečnost a originálnost, vše co je extrémní, nezávislé a rebelské. Bude se bouřit proti konvencím a bude chtít změnit svět. Má se učit trpělivosti.

Dejte dítěti volnost, aby mohlo být odlišné a mohlo se toulat a ono vždy najde cestu zpátky domů. S Lunou ve Vodnáři je dítě těžko polapitelné, když se bude cítit omezováno, uteče vám. 

Dítě maminku vnímá spíše jako moderní, nekonveční, originální a jedinečnou ženu. Vnímá ji spíše jako kamarádku. Maminka není důsledná a dává přednost volnosti a přátelskému prostředí. Taková žena se dá dobře charakterizovat jako bohémská zaměřená na budoucnost a netradiční život. Důležité je být k dispozici, když vás dítě potřebuje. Protože v negativním případě může dítě vnímat, že maminka má svou pozornost zaměřenou někam do dáli a jeho nevnímá. Pak se mu zdá maminka nepolapitelná a nepřítomná a tím má pocit, že je pro ni nedůležité. 

Luna v Rybách

Potřebuji citlivost, oddanost, únik před skutečností, inspiraci, splynutí, představivost, soulad, soucit. 
Cítím, že mě mají rádi, když mě nechají snít, oceňují mou citlivost, chápou mě, jednají se mnou jemně, chrání mě před vším negativním.
Cítím se nejlépe v prostředí, kde se mohu zapojit do všeho, co se odehrává a přece se cítím v bezpečí.
Slabá místa mám  přecitlivělost, závislost, nespolehlivost, pasivita.

Dítě s Lunou v Rybách je velmi citlivé, vnímavé a může snadno podléhat náladám lidí ve svém okolí. Toto dítě se potřebuje spojit s ostatními a cítit pouto k lidem, kteří jsou pro něj významní. Toto dítě vám absolutně důvěřuje, potřebuje vás tak, jak si jen můžete přát. Jeho citlivost způsobuje silnou citovou vazbu k vám a dá se říci, že toto dítě je nejroztomilejší, nejoddanější, nejhodnější.

Je důležité jejich citlivost a vnímavost nechat projevit a dobře ji můžete využít v uměleckých činnostech. Mají velmi silnou fantazii a mohou ji využít při malování či hudbě. Jinak budou mít sklon utíkat do svého světa fantazie, kde si budou prožívat svá dobrodružství a tento svět jim bude vzdálený. Tato Luna skrývá latentní mysticismus, jenž je přirozeně naladěn na světy jiné než je ten náš každodenní. Mají silnou intuici, a proto jim důvěřujte. Pokud vám budou vyprávět, že mluví s anděly, s vílami a různými skřítky, důvěřujte jim.

Dítě maminku vnímá jako anděla, citlivou a vnímavou, která ho vždy utiší. Negativním se může projevit nespolehlivost a přílišná závislost matky.
Mezi dítětem a maminkou je silný citový vztah, který se může projevit, že navzájem cítí co se u druhého děje, i když nejsou ve fyzické blízkosti.

Autorka: Petra Nel 

Diskutovat o tomto článku můžete na našem diskuzním fóru. 

Zpět