Dětské horoskopy

13.02.2009 11:04

Horoskop pochází z řeckého slova horoscopos, což znamená: "Vhled do času”, přeneseně - časová mapa.
Naše duše se rozhoduje, kdy přijít na tento svět. Kvalita času při narození odpovídá životnímu plánu zde na Zemi a zrcadlí se nám v horoskopu vypracovaném podle data, místa a přesné hodiny narození. Zde nalezneme naše povahové rysy, vzhled, vnímání světa a také to, co si přinášíme z minulosti. Naše bolesti, nevyřešené učební lekce, ale také naše dary, nadání a poznání.

Duše se ponořuje do života (rodí se) v ten správný okamžik, který odpovídá jeho vnímání a učební lekci. Při narození si dítě prochází branou zapomnění a uzavírají se mu zápisy z minulosti. Proto v dospělosti nedokážeme vysvětlit, proč právě vnímáme určité situace, jako by jsme je již znali, ale naše paměť nemá vysvětlení.

V horoskopu dítěte najdeme důležité informace o tom, jak dítě vnímá, jaké má potřeby a čeho se bojí.

V prvních 4 letech dítěte má větší vliv Luna (Měsíc). Narodí se vám dítě ve znamení Berana, ale projevovat se může velmi bojácně. Jak to? Luna může stát v citlivém znamení Raka a dítě se bude projevovat v prvních letech jako Rak. Právě proto, že Luna je metaforou všeho, co je instinktivní a neuvědomělé. Luna reaguje, jsou to pocity, nálady, vnitřní tělesné rytmy, funkce a pochody. Luna ve znamení ukazuje co dítě potřebuje po emocionální stránce, jaké potřebuje zázemí. Děti, o jejichž měsíční potřeby je pečováno, postupně vyrostou ze své závislosti, naučí se postarat se o sebe přirozeně a správně. Na druhé straně děti, o které se nepečuje v souladu s jejich nejhlubšími vnitřními potřebami, se nemusejí nikdy naučit respektovat tyto potřeby a ctít je v dospělém životě.

Často se stává, že matka o dítě pečuje podle svého znamení Luny, podle svých emocionálních potřeb a přitom dítě potřebuje dostávat jinou kvalitu.

Podíváme se na jeden příklad: maminka má Lunu v Býku - je velmi pečlivá, starostlivá, je pro ni velmi důležité fyzické a materiální pohodlí. Dítěti bude dělat zdravou stravu, perfektně ho oblékat, zajišťovat mu bezpečí a řád.

Přitom dítě bude mít Lunu v Blížencích a tedy potřebuje pozornost, komunikaci a mentální stimulaci, nemá rádo nudu, je velmi zvídavé, chce být venku, chce svobodu a lidi kolem sebe. Stereotyp a řád ho bude omezovat a nebude se cítit dobře. A pokud maminka bude věnovat pozornost podle svých potřeb, dítě na ně nereaguje a bude se cítit nemilované, protože mu bude chybět pozornost a komunikace. Nebudou naplněny jeho emocionální potřeby a začne pochybovat, že to co chce je správné.

Neznamená to, že maminka je špatná matka, jen nemá potřebné informace a k tomu může pomoci právě horoskop dítěte. Tímto způsobem se můžeme podívat na všechny vývojové cykly dětí, kterými během života procházejí.

Slunce je Božskou jiskrou v člověku, pěstované semínko, ze kterého vyroste síla vůle osobnosti.

Merkur ukazuje jak dítě přemýšlí, jak bude komunikovat a jakým způsobem se bude učit.

Venuše ukazuje jak dítě potřebuje dostávat lásku a jak ji bude projevovat, jaké umění ho bude přitahovat.

Mars ukazuje na sebeprosazení, na aktivitu, vzteklost a hněv, na sport, který ho bude oslovovat.

Jupiter ukazuje jak duševně a duchovně rosteme.

Saturn symbolizuje strachy, omezení, karmu.
Další planety ovlivňují celé generace a u jedince se objeví tehdy, když jsou spojeny s aspekty a osobními planetami. 

Horoskopy dětí nám ukazují možnosti, které se dají rozvíjet, přestože se ještě neprojevují. Chybí-li sebeuvědomění, osobnost není kompletní. Proces uvědomování sebe sama trvá po celý život. Pokud rodiče dají svému dítěti vědomé vedení, jak sám ze sebou zacházet a především přijímat se takový jaký je, dávají dítěti ten největší dar do života.

Mateřská láska je nejsilnější a nejčistější.

Váš horoskop si můžete zjistit například zde. (Luna je zde označována jako Měsíc.)

V příštím článku se budu podrobně věnovat tomu, co znamená Luna ve všech znameních pro matku i pro dítě.

Vědomé kroky ve výchově našich nejdražších. 

 Autorka: Petra Nel

Zpět