Pozvi miminko do chrámu svého těla

19.08.2008 21:52

Když čekáme hosty, většinou doma pěkně naklidíme a připravíme nějaké pohoštění. Nejlépe něco, co má host rád a na čem si pochutná. Zrovna tak se můžeme připravit na jednu z největších událostí v lidském životě – pozvání nové lidské bytosti do svého těla. Obložené chlebíčky by asi přicházející dušička neocenila, ale láskou prosvětlený chrám - dělohu, určitě ano.

 

Když nastal ten správný čas a cítíš, že jsi zralá na přivedení děťátka na svět, můžeš mu před jeho příchodem poslat vesmírnou pozvánku. Lze to udělat třeba tak, že si ve vhodnou chvíli připravíš atmosféru kolem sebe. Třeba si zapal svíčky, dej vonný olejíček do aromalampy, nebo si pusť relaxační hudbu a pohodlně se usaď na své oblíbené místo.

 

Zavři oči a nech mysl běžet bez tvého přičinění. Hluboký a klidný dech ti pomůže se zkoncentrovat. Pomalu s každým výdechem odpusť z nádrže mysli každodenní napětí. Můžeš si představit vodovodní kohoutek, myšlenkou ho naplno otevřít a nechat obsah mysli odtéct. Matka Země a Otec Vesmír si s odevzdanými myšlenkami hravě a s radostí poradí. Nech odtéct i usazeniny ze dna mysli. Odpusť bolavé myšlenky spojené s rodiči a nánosy špíny nalepené na stěnách nádrže. S nimi se odplaví i pocity selhání, viny a sebe-nepřijetí.

 

Teď jsi v tom nejlepším slova smyslu prázdná a vytvořila jsi prostor pro příchod něčeho nového. Nebo spíše někoho. Tvého miminka.

 

Uvědom si svojí dělohu. Nech jí objevit se před ohniskem mysli. Je to první příbytek, ve kterém bude tvoje děťátko bydlet. Je proto důležité, aby byla vyplněna vlídností a lákala k uhnízdění. Nejprve se podívej na její stěny. Je-li potřeba je opravit, zacel co má být zaceleno a postarej se o vhodnou výmalbu.

 

Uvědom si, jaké je tam světlo. Spíše šero, nebo slunečno? Zařiď tam takové osvětlení, jaké bude právě tvému miminku vyhovovat. A teď by to chtělo něco osobního. Něco, co žádné jiné miminko na světě mít nebude. Umísti do uklizeného pokojíčku nějaký předmět – maminčin jedinečný dar na přivítanou. Může to být cokoliv, co tě napadne a co cítíš, že tvoje děťátko ocení. Můžeš mu tam například připravit duhovou koupel nebo polštářek plný lásky. Třeba by se mu líbil i ochranný krystal či andělský kamarád. Určitě tě napadne vhodný dar. Vlastně ten nejvhodnější, protože jen ty víš, co má tvoje miminko rádo.

 

Když už je děloha nachystaná, zbývá to nejdůležitější. Pozvat vytouženého hosta. Představ si, jak píšeš inzerát a posíláš ho do nebeských výšin - až tam, kde čekají vybrané dušičky na sestoupení do našeho světa. Napiš tam, co všechno můžeš děťátku nabídnout. Co vše krásné spolu můžete prožít. A hlavně tam připiš, jak moc po něm toužíš a že mu nabízíš nejen své tělo, ale i srdce...

 

Když je reklama odeslaná, nech prozářit svoji dělohu, mysl i zbytek těla zářivým světlem.

 

A teď přijde ta nejtěžší disciplína. Odevzdej výsledek svého snažení. Tlak vytváří protitlak a právě odevzdání dává příležitost pro splnění největších snů. Můžeš to udělat tak, že použiješ a procítíš moudrou větu: „Děj se vůle Tvá“ ...za „Tvá“ si dosaď cokoli, čemu věříš a co přesahuje hranice tvé osoby. A abys dala najevo, že to myslíš vážně, můžeš přidat ještě dovětek: „Ale ne tak, jak chci já, ale tak, jak chceš Ty.“ Tady rozjímání ukonči a udrž si pocit klidu a míru co nejdéle.

 

 

Ať všechny dušičky najdou svoje rodiče a ať všichni rodiče najdou svoje děti.

 

Subham astu sarvadžagátam   Nechť jsou šťastné všechny bytosti (a miminka obzvláště)

 

Autorka: Tereza

 

 

Zpět